Insändare om Århuskonventionen

Bild: Gerd Altmann via Pixabay Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen. Text: Styrelsens representanter Århuskonventionen stärker demokratin! I MT´s ledare den 16/8 hävdar Daniel Åkerman att aktivister kringskär demokratin! Han syftar på Århuskonventionen, en FN-konvention, implementerad i EU, där samtliga medlemsländer är parter. 2005 blev Århuskonventionen ratificerad av Sverige. Århuskonventionen är lite speciell eftersom den […]

Läs mer

Insändare om hotet mot tätortsnära grönområden

Foto: Hjalmar Thulin (genrebild) Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen, Skaraborgs Allehanda, Nya Lidköpings-Tidningen och Skaraborgsbygden. Text: Styrelsen Samtliga tätortsnära grönområden är hotade I början av augusti jublade Mariestad! Volvo vill bygga en batterifabrik här hos oss i Korstorp. Äntligen har Mariestad fått revansch mot Skövde! Visst är det glädjande för en kommun och i […]

Läs mer

Yttrande om Noret 1:3 på Torsö

Vy från nordost. Planområdet är lokaliserat på berget till höger i bild. Foto: Mats Karlsson Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson Samrådsyttrande angående detaljplanen, del av Noret 1:3 på Torsö KS 2021/213 (se plankarta och planbeskrivning med illustrationsplan i figur 7 på sida 19) I samrådshandlingen framgår att ”syftet med detaljplanen är att möjliggöra […]

Läs mer

Vi bjuder in till medborgardialog

Insändare till Mariestads-Tidningen (publicerades 2021-09-06 under Debatt) Det är mycket på gång nu i Mariestad. Kommunen planerar för en mängd nya områden för bostäder, industri och handel. Givetvis välkomnar föreningen en utveckling av kommunen, samtidigt finns en oro över att denna utbyggnad hastas fram utan helhetsperspektiv. Stora delar av Mariestads gröna områden är föremål för […]

Läs mer

Vad är det som är viktigt för dig?

Foto: Helena Skogetun / Naturskyddsföreningen (Publicerades 2021-02-17 i MT under Debatt) Text: Jan Bertilsson, Mats Karlsson, Catharina Andersson Förra året var ett märkligt år. Coronaviruset fick oss att fundera över vår utbredning och undanträngande annat liv än vårt och det som föder oss från många platser på jorden. I vårt samhälle ställde vi om livet […]

Läs mer

Insändare om strandskydd

Foto: Jonas Selander / Naturskyddsföreningen Insändare till Mariestads-Tidningen (publicerades 2021-01-05) Skydda våra stränder mot exploatering Alla människor har i dag rätt att promenera, bada och leka vid orörda stränder runt om i landet. Men detta kan snart vara ett minne blott om den nya strandskyddsutredningen blir verklighet. Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget […]

Läs mer