Blå- och grönplanens arbetsmaterial

Här finns Detaljplanegruppens arbetsmaterial och andra bilagor för Blå- och grönplanen. Arbetsgruppens övergripande beskrivning finns på gruppens startsida.

Senaste publiceringsdatum överst

2022-01-29

Naturvårdsverket och Boverket:
Vägledning om kommunal grönplanering

2021-06-03

Länsstyrelsens handlingsplan

Länsstyrelsens kartor

Vaggeryds grönstrukturplan

2021-05-26

Kottholmens inventering 2013

Länsstyrelsens uppdrag för grön infrastruktur

Svensk standard naturvärdesinventering (ftSS 199000)

Västerås grönstrukturplan (förslag)