Kursdokumentation för skogsbrukare

Här samlas länkar till dokumentationen för vår utbildning i Hållbart skogsbruk med fokus på plockhuggning.

Kursplan:

  • Länk till kursplanens senaste version (och dess illustrationsbilaga) finns längst ner på projektsidan.

Skogsbilaga:

Kursmaterial förutom utskrifter och böcker: