Vi medverkar vid Emil Jensens föreställning

Foto: Hjalmar Thulin Den 13/8 kommer Emil till Lilla Björkö. Vår krets hanterar riksföreningens eventmaterial som transporteras parallellt med färdplanen för Emils turné. Vi kommer att synliggöra föreningen intill konsertområdet. Bekvämlighetslänkar: Riksföreningens samarbete med Emil Praktisk info för besökare Köpa biljett Google Maps  

Läs mer

Yttrande om Noret 1:3 på Torsö

Vy från nordost. Planområdet är lokaliserat på berget till höger i bild. Foto: Mats Karlsson Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson Samrådsyttrande angående detaljplanen, del av Noret 1:3 på Torsö KS 2021/213 (se plankarta och planbeskrivning med illustrationsplan i figur 7 på sida 19) I samrådshandlingen framgår att ”syftet med detaljplanen är att möjliggöra […]

Läs mer

Skogsförvaltning

Inledande text: Hjalmar Thulin Riksföreningen har ärvt skog som Mariestadskretsens skogsbruksgrupp förvaltar. Det är fyra skiften, som angränsar parvis. Vi kallar paren för södra skogen och norra skogen, se ändamål och vägbeskrivningar. Överenskommelsen med riksföreningen blev klar nyligen. Förvaltningen har rivstartat efter angrepp av granbarkborre i norra skogen. Tydligt angripna granar har avverkats så snabbt […]

Läs mer

Påminnelse om Kraftsamlingsnätverkets positiva klimatutställning

Veckorna efter midsommar, från 28 juni till 8 juli, har Kraftsamlingsnätverket utställning på Mariestads stadsbibliotek. Utställningen visar den lokala klimatomställningens framskridande, för att ge omställningen extra uppmärksamhet på ett positivt sätt. Välkommen att titta! PS Om du inte hinner besöka biblioteket så finns historiken ständigt här: www.koso.se#mt DS Alla är värdefulla i klimatomställningen. Du och […]

Läs mer

Skriv på för skogens arter!

Skriv på för färre kalhyggen och ett riktigt skydd för skogens arter. Namninsamlingen avslutas den 31 oktober och lämnas sedan till den nya miljöministern efter riksdagsvalet 2022 för att sätta på press på att detta ska förverkligas av den nya regeringen. Skriv på här!

Läs mer

Rädda biståndet – skriv under uppropet

Sveriges stöd till klimat, miljö och utsatta människor i världen hotas av stora nedskärningar. Våra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige vänder världen ryggen. Namnlistan kommer att lämnas över till de 349 riksdagsledamöterna efter valet i september. Skriv under!

Läs mer

Uppföljning 1 efter det öppna brevet om nedskräpning

Redaktion: HMR-gruppen Här är första lägesrapporten efter det öppna brevet. I december 2021 skickades uppföljningsmejl till de tre parterna. Trafikverket: Dialog startad. Årets vårstädning bevakas. Länsstyrelsen: Begränsat ansvar för nedskräpning (tills vidare förväntar vi oss inte mer). Kommunen: Vi begärde ut kommunens städrutindokument avseende nedskräpning, som vi fick efter två påminnelser i februari. Städrutinen diskuterades […]

Läs mer