Möte för Skogsinventeringsgruppen 2023-06-14

Gruppen träffas igen 14/6 för att diskutera hur och varför vi ska inventera skogar i Mariestad – se aktivitetskalendern.     Ursprunglig inbjudan till uppstartsmötet: Vi är några medlemmar som gärna skulle vilja arbeta mer regelbundet tillsammans för att kunna inspirera och påverka skogsägare, politiker och intresserade medborgare för hur vi kan öka den biologiska […]

Läs mer

Insändare om att programmet för blå- och grönstruktur måste tas på allvar

Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen. Text: Styrelsen Programmet för blå- och grönstruktur måste tas på allvar! Under den senaste 10-årsperioden har många grönområden försvunnit. Om man räknar samman ytan av all exploatering i kommunens tätort har lågt räknat ca 345 hektar skogs- eller jordbruksmark försvunnit eller är på väg att försvinna. Som jämförelse kan […]

Läs mer

Vi som färdas på länsvägar och störs visuellt av nedskräpning

Redaktion: Håll Mariestad Rent-gruppen Detta är en undersökning om upplevelsen av nedskräpning längs länsvägar, för att få indikation på hur stort behovet är att Trafikverket ordnar bättre renhållning. Undersökningen riktas till våra medlemmar (i Mariestads Naturskyddsförening) och till Skräpänglarna Mariestad. Trafikverkets entreprenör har uppdraget att ”Skräp och andra främmande föremål får inte förekomma i sådan […]

Läs mer

Låna prylar via appen Swinga

Swinga i MTG-området! Alla är värdefulla i klimatomställningen. Du och jag ställer om, för barnens och barnbarnens skull. Kraftsamlingsnätverket presenterar goda idéer för klimatet. Nu vill vi sprida tipset att Swinga har öppnat sin app i MTG-området. Swinga är en app för att låna saker av varandra i grannskapet. Här är deras information om appen: […]

Läs mer

Yttrande om Ladukärrsskogen (inklusive överklagan)

Foto: Hjalmar Thulin Tillägg 2023-04-17: Vi har överklagat kommunfullmäktiges beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Tillägg 2021-08-03: Vår kritik nämns i MT-artikel. Skrivelse: 2021-06-27 Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Angående förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m fl KS 2019/490 (se plankarta) Mariestads Naturskyddsförening konstaterar att det helt saknas underlag och bedömningar […]

Läs mer

Cykelfixardagen inför sommaren

Text och foto: Hjalmar Thulin (bilderna visas större hos Mariestad Ställer Om) Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) ordnade lokal träff i Mariestad tillsammans med cykelhandlare. Vi lånade visningsutrustning av Madlyckans Cykelverkstad. Ullervads Cykelverkstad medverkade på plats och hade med sig ännu mer utrustning. Framför allt visades däck som är förstärkta mot punktering. Allmänheten var inbjuden för att […]

Läs mer

Yttrande igen om Korstorp (granskningsyttrande)

Foto: Catharina Andersson Granskningsyttrande avseende Korstorp 2:1 m.fl. Styrelsens skrivelse visas i PDF-dokument     Nedanstående publicerades 2022-02-10 Samrådsyttrande avseende Korstorp 2:1 m.fl. Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson KS 2021/00184 (se plankarta) Skrivelsen visas i PDF-dokument  

Läs mer

Helgens skogsdagar

Efter en liten tjuvstart med uggleutflykt häromveckan, genomfördes en formell start av skogens år genom två aktiviteter i helgen. Text: Jan Bertilsson Foto: Ada Arenander Lördagen Skogskursen om hyggesfritt skogsbruk med hänsyn till biologisk mångfald och klimatet. Söndagen Hitta spår i skogen – vad vi ser i ”våra” skogar vid Sidländet. Där hittades spår av […]

Läs mer