Återväta våtmark 5/11 och 26/11

Vi ska återväta våtmarken i ”våran” skog i Sidländet. Genomförandet blir en lärorik aktivitet i två steg, som alla får delta på (ena eller båda stegen). Steg 1 den 5/11: Grundvattenrör monteras och vi mäter in området som ska återvätas. Steg 2 den 26/11: Då dämmer vi bäcken. Båda dagarna: Föreningen serverar skogsmat. Samling kl […]

Läs mer

Kraftsamlingsnätverkets fix- och bytardag

Alla är värdefulla i klimatomställningen. Du och jag ställer om, för barnens och barnbarnens skull. Kraftsamlingsnätverket presenterar goda idéer för klimatet. Nu ordnar vi en fix- och bytardag! LÖRDAG 7 OKTOBER KL 10 – 13 I MARIEHOLMSKYRKAN 10:00 – 13:00 Hela tiden pågår cykelfix och klädfix. Cykelhandlare visar dubbdäck. Symaskin finns på plats. Handgriplig hjälp […]

Läs mer

Håll Sverige Rent-dagens lägesrapport

Håll Mariestad Rent-gruppen (arbetsgrupp i Mariestads Naturskyddsförening) använder HSR-dagen till att uppmärksamma nedskräpningsproblematiken, genom att publicera rapport från gruppens arbete. 1. Repetition Vid behov läses förra lägesrapporten. 2. Mer uppföljning om Trafikverket Återigen ingen vårstädning – byte av entreprenör gjorde inte skillnad. Vi har ställt nya konkreta frågor och gett förslag till Trafikverket angående utökad […]

Läs mer

Sammanfattning av Gamla Ekuddens dag

Text: Jan Bertilsson Foto: Ingegerd Johansson I ett sensommarväder som gjort för utevistelse blev ca 35 personer upplysta om Gamla Ekuddens historia i nutid och dåtid. Vi fick höra om närliggande Tidans naturliv och Tegelängens specialiteter. Ekarnas 500-åriga liv och vi fick tillsammans plantera nya ekar för framtidens flanörer under ekarna. Vi fick lära oss […]

Läs mer

Höglunds föredrag på Gamla Ekuddens dag

Text: P-O Höglund (manus för 30-årsjubileet) Foto: Margareta Höglund I en artikel av chefredaktör Gotthard Björk i dåvarande Tidning för Skaraborgs Län, nån gång på 50-talet, kunde man läsa om ”värdet av den stadsnära udden strax väster om stadens centrum”. Ett antal år senare föreslog Naturskyddsföreningens dåvarande ordförande och ”alltiallo” Inge Norell att området skulle […]

Läs mer

Yttrande (och insändare) om utökning av Onsö naturreservat

(Genrebild) Yttrandet har skickats till Länsstyrelsen (diarienummer 43458-2015). Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson. Yttrande angående ”Förslag till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun” Mariestads naturskyddsförening (MNF) välkomnar förslaget till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun. Med tanke på kommunens ambition att öka befolkningen från nuvarande ca 25 000 till ca 40 000 invånare […]

Läs mer

Insändare med frågor till kommunstyrelsen angående dagvatten

(Genrebild) Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen. Text: Styrelsen Den senaste tidens kraftiga regn och översvämningar har återigen väckt frågor i förhållande till hanteringen av dagvatten. Vi har sett i bla Åre, Gävle och Örebro vilka förödande konsekvenser detta kan få. Den planerade utbyggnaden av Korstorp och stora delar av Ladukärrskogen påverkar mängden och avrinningen […]

Läs mer

Granbarkborrefällorna tömda

Text och foto: Skogsbruksgruppen Mats hälsar att igår tömdes granbarkborrefällorna. Det var 3,5 dl borrar, vilket motsvarar 15 000 individer. Jan förklarar att det betyder att vi har färre angripna träd och många barkborrar i omlopp. Det sitter dock lika många i träden, som hunden har nosat upp. Aktiva åtgärder vidtas för att bromsa förändringen […]

Läs mer