Insändare (och yttrande) om att den biologiska mångfalden försvinner i Mariestad

Tillägg 2023-11-29: Yttrande inskickat med utökad text och bilagor. Ursprunglig publicering här på hemsidan: 2023-11-22 Insändaren skickades till Mariestads-Tidningen och blev publicerad där 2023-11-27 som debattartikel. Text: Mariestads Naturskyddsförening genom Ada Arenander, Catharina Andersson, Jan Bertilsson, Mats Karlsson, Ingegerd Johansson och Alva Stenkvist Den biologiska mångfalden försvinner i Mariestad Inledning En översiktsplan är inte juridiskt […]

Läs mer

Återvätningsprojektet i Sidländet

Vi återvätte våtmarken i ”våran” skog i Sidländet. Rapport från dag 1 (grundvattenrör monterades och vi mätte in området) finns i vår Facebook-grupp. Nedan är rapport från dag 2. Text och foto: Ada Arenander Ingegerd kollar grundvattennivån. Jan pluggar diket. Diket är pluggat! I samarbete med

Läs mer

Fix- och bytardagen

Text och övriga foton: Hjalmar Thulin (bilderna visas större hos Mariestad Ställer Om) Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) ordnade lokal träff i Mariestad med allmänheten inbjuden. Ullervads Cykelverkstad visade exempelvis dubbdäck. Besökarna erbjöds hjälp med cykelfix och hade möjlighet att rengöra sina cyklar. Textilgruppen (med flera) erbjöd besökarna hjälp med klädfix och möjligheten att använda symaskin på […]

Läs mer

Håll Sverige Rent-dagens lägesrapport (uppföljning 3)

Håll Mariestad Rent-gruppen (arbetsgrupp i Mariestads Naturskyddsförening) använder HSR-dagen till att uppmärksamma nedskräpningsproblematiken, genom att publicera rapport från gruppens arbete. 1. Repetition Vid behov läses förra lägesrapporten. 2. Mer uppföljning om Trafikverket Återigen ingen vårstädning – byte av entreprenör gjorde inte skillnad. Vi har ställt nya konkreta frågor och gett förslag till Trafikverket angående utökad […]

Läs mer

Sammanfattning av Gamla Ekuddens dag

Text: Jan Bertilsson Foto: Ingegerd Johansson I ett sensommarväder som gjort för utevistelse blev ca 35 personer upplysta om Gamla Ekuddens historia i nutid och dåtid. Vi fick höra om närliggande Tidans naturliv och Tegelängens specialiteter. Ekarnas 500-åriga liv och vi fick tillsammans plantera nya ekar för framtidens flanörer under ekarna. Vi fick lära oss […]

Läs mer

Höglunds föredrag på Gamla Ekuddens dag

Text: P-O Höglund (manus för 30-årsjubileet) Foto: Margareta Höglund I en artikel av chefredaktör Gotthard Björk i dåvarande Tidning för Skaraborgs Län, nån gång på 50-talet, kunde man läsa om ”värdet av den stadsnära udden strax väster om stadens centrum”. Ett antal år senare föreslog Naturskyddsföreningens dåvarande ordförande och ”alltiallo” Inge Norell att området skulle […]

Läs mer

Yttrande (och insändare) om utökning av Onsö naturreservat

(Genrebild) Yttrandet har skickats till Länsstyrelsen (diarienummer 43458-2015). Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson. Yttrande angående ”Förslag till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun” Mariestads naturskyddsförening (MNF) välkomnar förslaget till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun. Med tanke på kommunens ambition att öka befolkningen från nuvarande ca 25 000 till ca 40 000 invånare […]

Läs mer

Insändare med frågor till kommunstyrelsen angående dagvatten

(Genrebild) Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen. Text: Styrelsen Den senaste tidens kraftiga regn och översvämningar har återigen väckt frågor i förhållande till hanteringen av dagvatten. Vi har sett i bla Åre, Gävle och Örebro vilka förödande konsekvenser detta kan få. Den planerade utbyggnaden av Korstorp och stora delar av Ladukärrskogen påverkar mängden och avrinningen […]

Läs mer