Yttrande (och insändare) om utökning av Onsö naturreservat


(Genrebild)

Yttrandet har skickats till Länsstyrelsen (diarienummer 43458-2015).

Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson.

Yttrande angående ”Förslag till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun”

Mariestads naturskyddsförening (MNF) välkomnar förslaget till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun. Med tanke på kommunens ambition att öka befolkningen från nuvarande ca 25 000 till ca 40 000 invånare år 2040 är det viktigt att förekomma det ökade trycket som kommer att uppstå på skärgårdsmiljön.

MNF stödjer syftet med naturreservatet:

  • bevara en oexploaterad skärgårdsmiljö som är viktig för bland annat fågellivet
  • bevara och utveckla förekomst och rikedom av arter och strukturer knutna till gamla, barrdominerade bondeskogar och hällmarkstallskogar
  • bevara och utveckla förekomst och rikedom av arter och strukturer knutna till öppna och trädklädda naturbetesmarker samt betade barrskogar
  • bevara och utveckla ett område av stor betydelse för det rörliga friluftslivet
  • bevara de inom området förekommande naturtyperna och/eller arterna som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt tillstånd

Däremot anser vi i MNF att de åtgärder som föreslås för att uppnå syftet är otillräckliga. Det gäller regleringen av allmänhetens tillträde vid störningskänsliga fågelskär och andra häckningslokaler. Det står i förslaget att vädjandeskyltar om att hänsyn till fågellivet ska tas (tex vid aktiva fiskgjusebon) och sättas upp om behov uppstår.

Vi i MNF grundar denna kritik på de erfarenheter som gjorts vid sjön Vristulven, där det visat sig att de vädjandeskyltar som ersatte det tidigare fågelskyddet inte respekteras av allmänheten.

Birdlife Sweden skriver i sitt ”Program för fågelskydd och naturvård” version 2022-02-12, sidan 50:

”Fisktärna, fiskgjuse och havsörn häckar i eller intill flera typer av sjöar. Trafik med snabba båtar eller vattenskotrar och kanotleder kan leda till störningar av häckande lommar, tärnor, gjuse och örn. Vidare utgör vattensporter som innehåller löpning och simning från ö till ö (swimruns) en stor störningsrisk under häckningstid.”

Då de fågelarter som lever och häckar vid Onsö idag är de som ska gynnas av naturreservatet är det viktigt att åtgärder tas som också gynnar dem.

MNF önskar att fågelskyddsområden upprättas och att tillträdesförbud för allmänheten under häckningssäsongen tydligt markeras. För att undvika störningar från tex kanoter och vattenskotrar bör det sättas upp bojar i vattnet runt häckningslokalerna och naturligtvis också skyltar så att det tydligt framgår att tillträdesförbud gäller under häckningsperioden. Det tidigare fågelskyddet i Vristulven var tydligt markerat och något liknande borde gå att få till vid Onsös häckningslokaler.

I riksintresset för friluftsliv ingår det att få kunna uppleva ett levande fågelliv. Allmänheten har tillgång till dessa områden utanför häckningsperioden, vilket utgör större delen av året. Vi kan tyvärr inte lita på människors vilja att respektera häckande fåglar, det har erfarenheten visat.


En snarlik variant av yttrandet publicerades i Mariestads-Tidningen 2023-08-30:
Naturskyddsföreningen välkomnar naturreservat på Onsö

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.