Naturnära skogsbruk – Vägledning för andra kretsar

 

Mariestadskretsens skogsutbildning kan tillämpas av andra kretsar, både för studiecirkel (ett digitalt möte och en dag i skogen) och självstudier. Utbildningen baseras på Mariestadskretsens tidigare projekt Hållbart skogsbruk, men heter här Naturnära skogsbruk (samma benämning som riksföreningen använder).

Utbildningens vägledning består av följande dokument:

Naturnära skogsbruk – vägledning för kursledare eller självstudier

Bilaga 1 (målbeskrivningar – kan betraktas som en kunskapsbank)

Övriga bilagor (exempelvis tips – se bilaga 2)

 

Ändringshistorik

Senaste överst

2024-03-20 Bilagorna 3 till 6 är uppdaterade

2024-01-04 Nytt stycke i vägledningen: Avgränsning

2023-11-23 Preliminär utgåva (bilagorna 4 och 5 är embryon)