Projekt

Hittills har vi dokumenterat detta projekt:

Hållbart skogsbruk

Mariestads Naturskyddsförening driver ett skogsprojekt med målet att skapa en ny kurslitteratur för kontinuitetsskogsbruk, med särskild hänsyn till ekosystembaserat skogsbruk. Läs mer på projektets webbsida.