Bin och biholkar

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har byggt bihotell. Vi har fått ta del av några års erfarenheter.

Denna sida tillhör Ekosystemgruppen.