Detaljplanegruppen

Denna arbetsgrupp läser samrådsdokument och skriver yttranden om detaljplaner, översiktsplaner och andra yttranden för hur vi gemensamt hanterar vår närmiljö. Mycket av arbetet sker via mejl, men möten förekommer vid behov.

En stor del av tiden ägnas åt kommunens blå- och grönstrukturplan, för att säkerställa att kommunens stadsnära skogar, grönområden och strandkanter bevaras. Vi ser gärna att många medlemmar är med i det arbetet och har åsikter, hjälper till med inventering mm.

Vill du vara med i arbetet eller har frågor – kontakta Catharina Andersson (se Kontakta oss)

Bilagor för Blå- och grönplan

Arbetsmaterial och andra bilagor finns på särskild webbsida.