Detaljplanegruppen

Denna arbetsgrupp läser samrådsdokument och skriver yttranden om detaljplaner, översiktsplaner och andra yttranden för hur vi gemensamt hanterar vår närmiljö. Mycket av arbetet sker via mejl, men möten förekommer vid behov.

En stor del av tiden ägnas åt kommunens blå- och grönstrukturplan, för att säkerställa att kommunens stadsnära skogar, grönområden och strandkanter bevaras. Vi ser gärna att många medlemmar är med i det arbetet och har åsikter, hjälper till med inventering mm.

 

Vill du vara med i arbetet eller har frågor – kontakta Catharina Andersson (se Kontakta oss)

 

Bilagor för Blå- och grönplan

Arbetsmaterial och andra bilagor finns på särskild webbsida

 

Artiklar med yttranden

Se nyhetsflödets kategori Yttranden

 

Övriga artiklar

Senaste överst

2023-08-15 Insändare med frågor till kommunstyrelsen angående dagvatten

2023-05-12 Insändare om att programmet för blå- och grönstruktur måste tas på allvar

2023-03-23 Två insändare om att en exploatering av Ladukärrskogen kan hota batterifabrikens utbyggnad

2023-01-29 Insändare om Ladukärrskogen

2022-08-16 Insändare om hotet mot tätortsnära grönområden

2022-04-03 Enkätutställning

2022-03-22 Reportage: Enkätsammanställningen och samtal om vår tätortsnära natur

2021-09-25 Reportage: Skördefesten

2021-09-03 Insändare: Vi bjuder in till medborgardialog