Håll Mariestad Rent-gruppen

Denna arbetsgrupp (med namnförkortningen HMR-gruppen) samarbetar med Skräpänglarna Mariestad och hjälper till med HMR-veckan på våren. På den nationella Håll Sverige Rent-dagen (i september) ordnar HMR-gruppen någon form av lokal aktivitet som uppmärksammar nedskräpningens problem. Vid behov tar HMR-gruppen kontakt med myndigheter.

Mycket av HMR-gruppens arbete sker via mejl och digitala möten. Vill du vara med i arbetet eller har frågor – kontakta Catharina Andersson (se Kontakta oss).