Skogsbruksgruppen

Denna arbetsgrupp fokuserar på samverkan mellan skogsbruket och naturvården, genom att ordna studiecirklar (se projektet Hållbart skogsbruk) och studiebesök, samt göra skogsbesiktningar och praktiskt arbete, för att rädda skogars biologiska mångfald.

På sommaren 2022 startades skogsförvaltning åt riksföreningen, se inledande rapport.

Vill du vara med i Skogsbruksgruppens arbete eller har frågor – kontakta Jan Bertilsson (se Kontakta oss)