Skogsutbildning

 

Skogsutbildning för skogsägare, kretsledare och skördarpersonal

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som fortsättning på vårt tidigare projekt Hållbart skogsbruk. Det här nya projektet har följande väsentliga skillnader:

  • Tidigare var målgruppen skogsägare. Kursdeltagarna hade inga förväntningar på sig. Målgruppen har nu utökats med dels andra kretsars blivande studiecirkelledare, dels skördarföretagens personal, som förväntas sprida och tillämpa kunskaperna efter utbildningen.
  • De tidigare kursomgångarna hade många digitala möten och en dag i skogen. Den senaste kursomgången var dock en intensivkurs – ett digitalt möte och en dag i skogen. I fortsättningen blir det sådana intensivkurser.

 

Förutsättningar

Kursmaterialet återanvänds från det tidigare projektet.

Vi använder våra erfarenheter från den tidigare projektskogen. Mariestadskretsen förvaltar numera skog som kommer att vara ett av objekten för undervisningen.

En skördargrupp utbildas att utföra plockhuggningsuppdrag i skogen som vi förvaltar. Dessutom får skördargruppen uppdrag i Naturnära skogsbruk.

 

Studiecirkel (öppnas i samma fönster)

Endags intensivkurs:
Digitalt möte 2023-10-05 (kvällstid) och heldag 2023-10-14 i skogen, se inbjudan.

 

Kursmaterial (öppnas i samma fönster)

Länkar samlas under Kursdokumentation.