Skogsutbildning

 

Skogsutbildning för skogsägare, kretsledare och skördarpersonal

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som fortsättning på vårt tidigare projekt Hållbart skogsbruk, men använder numera benämningen Naturnära skogsbruk (samma benämning som riksföreningen använder). Det här nya projektet har följande väsentliga skillnader:

  • Tidigare var målgruppen skogsägare. Kursdeltagarna hade inga förväntningar på sig. Målgruppen har nu utökats med dels andra kretsars blivande studiecirkelledare, dels skördarföretagens personal, som förväntas sprida och tillämpa kunskaperna efter utbildningen.
  • De tidigare kursomgångarna hade många digitala möten och en dag i skogen. Från och med våren 2023 har varje kursomgång varit en intensivkurs, med ett digitalt möte och en dag i skogen.

 

Förutsättningar

Kursmaterialet återanvänds från det tidigare projektet.

Vi använder våra erfarenheter från den tidigare projektskogen. Mariestadskretsen förvaltar numera skog som kommer att vara ett av objekten för undervisningen.

En skördargrupp utbildas att utföra plockhuggningsuppdrag i skogen som vi förvaltar. Dessutom får skördargruppen uppdrag i Tiveden.

 

Tidigare studiecirklar

De tidigare kursomgångarna (sju omgångar från hösten 2019 till våren 2022) hade som sagt många digitala möten per omgång, som publicerades under vårt tidigare projekt Hållbart skogsbruk. Från en av omgångarna har vi bevarat kursutvärderingar.

 

Tidigare intensivkurser

Kurser i Mariestadskretsens regi:

  1. April 2023
  2. Oktober 2023

Parallellt har andra kretsar fått stöd att hålla intensivkurs i deras regi (exempelvis Nässjö). Mariestadskretsen har skapat vägledande dokumentation, så att andra kretsar kan hålla kursen på egen hand (se nedan).

 

Intensivkurs i andra kretsar (öppnas i samma fönster)

Andra kretsar kan hålla kursen i egen regi:
Se Vägledning för andra kretsar.

 

Intensivkurs i Mariestad (öppnas i samma fönster)

Kurs i Mariestadskretsens regi:
Digitalt möte 2024-04-08 (kvällstid) och heldag 2024-04-14 i skogen, se inbjudan.