Utvärderingar från skogskurs 3

Vi tackar Sibylla, Birgitta och Anton för deras kursutvärderingar!

PS Slumpmässig ordning. DS

Sibylla Jämting

Jag är mycket nöjd med studiecirkeln. Bra, erfaren och kunnig cirkelledare och intressant kurslitteratur. Känner efter kursen mig övertygad om att hyggesfritt skogsbruk är den självklara vägen att gå och har fått med mig många argument och kunskap som styrker detta. Kursens höjdpunkt var skogsutflykten som var mycket trevlig och givande.

Birgitta Gärdefors

Kursen har gett en bra grund för att tänka i andra banor vad gäller skogsbruk. Trots att jag har varit emot kalhyggesbruk i många år så har denna kurs gett mig ytterligare argument för skogsbruk utan kalhyggen. Det har varit en mycket kompetent kursledning både vad gäller teori och praktik. Skogsdagarna i fält har varit helt nödvändiga. Aspekterna på röjning, gallring och markberedning har lärt mig mycket liksom nödvändigheten av biotopkartering. Återvätning i skogen är en viktig åtgärd, som vi har sett exempel på under skogsdagen.
En ekologisk förståelse och ett etiskt förhållningssätt till skogen är viktigt och kanske skulle kunna betonas mer i kommande kurs, liksom den sociala betydelsen av skogen. Jag hoppas på ytterligare kurstillfällen.

Anton Ornelid

  • Kursen har förmedlat det som jag fick uppfattningen av att den skulle innehålla, när jag läste kursinformationen.
  • Relevant litteratur.
  • Engagerad kursledare.
  • Blivit stärkt i och fått underlag för sådan som jag tidigare mera ”trott” borde vara ett bra sätt att sköta en skog.
  • Bra med en skogsdag, se verkligheten. Skulle varit intressant och besökt skog där hyggesfritt bedrivits under längre tid.
  • Kunnat jobba mera praktiskt med att göra skogsbruksplan.
  • Tråkigt att det blev digitala träffar på slutet, fysiska ger mer.
  • Kunnat prata mer om andra sätt att nyttja skogen har mest berört timmer och massa, tex hantverk, byggnadsvård, föda hur gynna bär, svamp.