Hitta till ”våra” skogar vid Sidländet

Södra skogen i Moängen: Vår demonstrationsskog för hyggesfritt skogsbruk.

Norra skogen i Sidlännet*/Sidländet: Vi hjälper riksföreningen med tillsyn och förvaltning.

* Det är skyltat till Sidlännet, men fastigheterna heter Sidländet.

 

Översiktlig karta med enbart grusvägar och var man kommer ifrån:

1: Moängens lokala skylt (samma plats från båda hållen)
2: Skylt mot Sidlännet (se Google Maps)
3: Gamla spårvägen
P: Bilparkering (se Google Maps)

Gröna/vita prickar: Stig (ungefär 800 meter, typ traktorväg i norra änden)

Lila prickar: Del av Biosfärledens sjunde etapp Myrbacken – Lugnås kyrka

 

Södra skogen är norr om Moängens triangelkorsning…


…till höger sett från öster. Efter ytterligare 150 meter börjar södra skogen:


Normalt går man hit på stigen från norra skogen. Arbetsfordon hittar hit via Google Maps.

Vidare på bilvägen från Moängen till norra skogen…


…är det högersväng mot Sidlännet (Biosfärleden ansluter där). Efter ytterligare 900 meter kommer en högerkurva och därefter börjar norra skogen:


På vägens norra sida finns parkeringsplatsen för bilar (se Google Maps).

 

Fastighetsbeteckningar:

  • Södra skogen omfattar Sidländet 1:19 del 1 och Sidländet 4:1 del 3
  • Norra skogen omfattar Bredsäter 5:9 och Sidländet 4:1 del 2

 

Nedan beskrivs fem vägval till hela området Moängen/Sidlännet:

  • E20 från Mariestad
  • Från Lugnås via Bredsäters kyrka
  • E20 från Götene
  • Från Hällekis via Österäng
  • Via tåg till Äskekärr (gå eller cykla)

E20 från Mariestad

Drygt en kilometer efter rastplats Motorp – sväng höger mot L TISSLEGÅRDEN (grusväg). Efter 600 meter kommer Moängens triangelkorsning och efter ytterligare 300 meter kommer svängen mot Sidlännet.

Från Lugnås via Bredsäters kyrka

Sväng vänster i Äskekärr direkt efter järnvägsövergången…


…mot Ramsekärr (grusväg). Håll sedan…


…höger förbi Ramsekärr, mot Härvan. Efter korsningen med gamla spårvägen (där Biosfärleden ansluter) och nästa högerkurva, börjar norra skogen. För att fortsätta bilvägen till södra skogen, sväng vänster vid vägens ände (i T-korsningen där skylten pekar tillbaka mot Sidlännet). Sväng vänster igen i triangelkorsningen (efter knappt 300 meter).

E20 från Götene

Drygt en kilometer efter Brännebrona – sväng vänster mot HÄLLEKIS ÅRNÄS. Sväng höger efter ytterligare drygt en kilometer…


…mot MOÄNGEN (grusväg, Biosfärleden går samma väg). Knappt en kilometer kvar till Sidlännets skylt, sedan kommer Moängens triangelkorsning efter knappt 300 meter.

Från Hällekis via Österäng

Sväng höger vid västra utkanten av Äskekärr…


…mot MARIESTAD. Efter drygt två kilometer – sväng vänster mot MOÄNGEN (grusväg) i samma T-korsning som föregående bild med likadan skylt från andra hållet.

Gå eller cykla från Äskekärrs station

Den närmaste vägen är det drygt 2 km till norra skogen. Första etappen har mestadels stenig traktorväg som är gränsfall att cykla på. Cyklisternas alternativ är att följa Kinnekullevägen åt ena eller andra hållet och följa de vägbeskrivningarna – antingen till norra skogen genom att följa spårvägen österut och svänga vänster ut på Kinnekullevägen och sedan höger vid skylten mot Ramsekärr (där Bredsäters vägbeskrivning fortsätter) eller snabbaste vägen till södra skogen genom att följa bilvägen söderut från stationen och svänga höger ut på Kinnekullevägen och sedan vänster vid skylten mot Mariestad (där Österängs vägbeskrivning fortsätter).

Följ annars den gamla spårvägen förbi Kinnekullevägen. Spårvägen börjar parallellt med järnvägen i riktning mot Mariestad…


…i bildens högra kant. Först är det en halv kilometer tills Kinnekullevägen passeras, sedan en kilometer skogsbruk och en halv kilometer jordbruk till punkt 3 (den västra) i översiktskartan, sväng höger (Biosfärleden ansluter där) och efter nästa högerkurva börjar norra skogen.