Skogsprojektets reportageserie i augusti 2020

Vi har gjort reportage i tre delar från vårt skogsprojekt Hållbart skogsbruk. De två första delarna filmades:
Del 1 – Plockhuggning i praktiken
Del 2 – Resultat och åtgärd mot betesskador

Den tredje och sista delen i reportageserien är denna webbsida.

Del 3 – Återväta skogen

Text och foto: Jan Bertilsson


I den här reportagedelen har vi fokus på ett kärr med alar.

Det viktiga är att hindra markavvattning i för stor skala. Detta minskar förmultningen i bördiga våtmarker/kärr. Det vill säga att upptagen CO2 kan långtidslagras som död ved och växande mossor, så att vi får mindre CO2 i atmosfären och mer inlagring av kol i våtmarken. Dessutom stoppar vi den nu pågående förmultningen av gammalt inlagrat material och påföljande läckage av växthusgaser. Markavvattning i skogen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Att återväta dessa kärr, myrar och våtmarker är det snabbaste sättet att minska växthusgasernas läckage från skogen.


Vi hindrade vattnet att rinna ur kärret, med virke och mossa som las i diket (mossan som tätning).

Med denna metod är det lätt att reglera vattennivån i våtmarken, och vi grumlar inte vattnet i onödan (som blir fallet med en grävmaskin). Dessutom skadar vi inte marken.


Marken är numera fuktig även efter många torra och varma dagar, tack vare proppen vi la dit.

Skogen runtom våtmarken får vatten under torrperioder via markens kapillärkraft och trädens osmos. Återvätningen är avgörande för överlevnaden när långa torrperioder kommer – den är än viktigare nu när vi ser effekterna av klimatförändringarna.

Även vid kraftiga regn är bevuxen mark med minimalt med diken bra, för att inte regnen ska hamna i åar och sjöar för snabbt. Det har även betydelse för grundvattenbildningen. På Gotland jobbar man flitigt med att hindra regnen att hamna i havet. Där behövs allt regn till grundvatten och vegetationen. Vi andra bör lära oss av det.

Skogsstyrelsen har mer information om hur man återväter skogen, exempelvis skrevs sådana artiklar i Skogseko nr 4 år 2019 sida 24-29. I tidningen Skogsaktuellt har det under våren 2020 varit flera artiklar om återvätning av skogsmark, såsom artikeln Så blev skräpskog värdefull våtmark igen.