Kraftsamlingsgruppen

Denna arbetsgrupp fokuserar dels på omställning (till klimatsmart samhälle, och samtidigt rädda den biologiska mångfalden) och dels på kraftsamling (samarbeten med andra omställningsaktörer). Gruppen driver arbetet i enlighet med riksföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om (läs gärna mer i Naturkontakt) inklusive arbete på lokal nivå enligt åtagande hos den regionala kraftsamlingen Klimat 2030.

Gruppens deltagande i Kraftsamlingsnätverket i MT-området fortsätter (nätverkets nästa möte anges sist i dess mötesanteckningar, följ nedersta länken här). När gruppen har separata möten är fokus på den egna föreningens perspektiv, vars nästa möte finns i aktivitetskalendern.

Vill du vara med i arbetet eller har frågor – kontakta Jan Bertilsson (se Kontakta oss)

Mötesanteckningar

Kraftsamlingsnätverkets mötesanteckningar finns i dess nyhetsflöde.