Hållbart skogsbruk

Projekt om hållbart skogsbruk

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som har två övergripande delar:

Studiecirklar (i samarbete med Studiefrämjandet)

Omställning i praktiken (i samarbete med Martin Jentzen samt Plockhugget och SLU)

 

Projektmål

En ny kurslitteratur för kontinuitetsskogsbruk, med särskild hänsyn till ekosystembaserat skogsbruk. Materialet kommer att erbjudas hela Naturskyddsföreningen samt övriga intressenter såsom skogsägare och personer som arbetar inom skogsnäringen.

 

Studielitteratur för projektet

”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” av Mikael Karlsson

”Skogspraktikan – varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk” av Martin Jentzen, Erik Kullgren, Eva-Lotta Hultén

 

Studiecirklar

(Första kursen startade i november 2019 och andra kursen i februari 2020.)

Vi planerar den tredje kursen i september/oktober 2020.

 

Omställning i praktiken

Bland annat på fastigheten Bölstad 4:5 i Mariestads kommun. Där praktiserar vi hyggesfria metoder och dokumenterar resultaten, som blir en del av underlaget för kommande kursverksamhet.

En första plockhuggning av grov gran på mager mark görs vecka 2020-32.

 

Projektdokumentation

Under projektets gång uppdateras två dokument löpande:

Projektplanen

Kursmaterialet (redigering pågår)