Hållbart skogsbruk

Projekt om hållbart skogsbruk

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som har två övergripande delar:

Studiecirklar (i samarbete med Studiefrämjandet)

Omställning i praktiken (i samarbete med Martin Jentzen och Finnerödja Skogstjänst, dessutom har vi inlett samarbete med Plockhugget AB)

 

Projektmål

En ny kursdokumentation för hyggesfria skogsbruksmetoder, med särskild hänsyn till ekosystembaserat skogsbruk. Kursdokumentationen kommer att erbjudas hela Naturskyddsföreningen samt övriga intressenter såsom skogsägare och personer som arbetar inom skogsnäringen.

 

Studiecirklar

Tidigare kurser:

  1. November 2019
  2. Februari 2020
  3. Oktober 2020 (se gärna kursutvärderingarna)
  4. Januari 2021
  5. September 2021
  6. Januari 2022
  7. September 2022

Endags intensivkurs:
2023-04-01 (kommande kursomgångar publiceras under det efterföljande projektet Skogsutbildning)

 

Studielitteratur

”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” av Mikael Karlsson, utgåva 2021 (på webben finns utdrag som intresseväckare)

”Skogspraktikan – varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk” av Martin Jentzen, Erik Kullgren, Eva-Lotta Hultén

 

Omställning i praktiken

Bland annat på fastigheten Bölstad 4:5 i Mariestads kommun. Där praktiserar vi hyggesfria metoder och dokumenterar resultaten, som blir en del av underlaget för kommande kursverksamhet.

Göra egen skogsbruksplan: Mats Karlsson har dokumenterat hur man själv kan göra en skogsbruksplan, med inriktning på hyggesfritt skogsbruk. Följ denna länk och läs dokumentet Gora skogsbruksplan…

 

Reportage

I augusti 2020 gjorde vi en reportageserie i tre delar. Serien är sammanställd på särskild webbsida.

I september 2020 arrangerade vi en skogsdag som har återkommit flera gånger på snarlikt sätt.

 

Projektdokumentation

Projektplan (2020-11-10)

Fler länkar samlas på en särskild webbsida (öppnas i samma fönster).