Ekosystemgruppen

En ny arbetsgrupp som inte har bemannats ännu. Denna arbetsgrupp (som kanske delas in i mindre grupper) är tänkt att hålla på med olika ekosystem. Några valfria exempel:

  • Anlägga blomsteräng
  • Ekarnas föryngring på Ekudden
  • Hantera invasiva arter

Ett närbesläktat område är skogsbruk, som hanteras av Skogsbruksgruppen.

Vill du vara med i Ekosystemgruppens arbete eller har frågor – kontakta Jan Bertilsson (se Kontakta oss)