Insändare om Århuskonventionen


Bild: Gerd Altmann via Pixabay

Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen.

Text: Styrelsens representanter

Århuskonventionen stärker demokratin!

I MT´s ledare den 16/8 hävdar Daniel Åkerman att aktivister kringskär demokratin! Han syftar på Århuskonventionen, en FN-konvention, implementerad i EU, där samtliga medlemsländer är parter. 2005 blev Århuskonventionen ratificerad av Sverige.

Århuskonventionen är lite speciell eftersom den knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter med utgångspunkten i våra skyldigheter gentemot kommande generationer. Konventionen kräver att alla människor ska ha rätt att få veta, delta i och påverka myndigheters beslut och även kunna få beslut överprövade. Detta gäller också miljöorganisationer som uppfyller de krav och kriterier som ställs.

Nu föreslår fyra riksdagspartier att man ska göra inskränkningar i talerätten genom att begränsa miljöorganisationers rätt att gå till domstol.

Åkerman utelämnar generationsperspektivet i sin ledare och hävdar att miljöorganisationer inte företräder allmänhetens intressen på samma sätt som politiska partier. Märk väl att partierna ofta bara har fokus på 4 år åt gången!

Miljöjuristen Gunilla Högberg Björck konstaterade i programmet P1 morgon den 13/6 att   miljöorganisationer företräder allmänna intressen som annars inte kommer till tals i domstol som svensk miljölagstiftning, Århuskonventionen och EU-rätten. Vad beträffar särintressen menar hon vidare att man kan se tex gruvnäringen som ett särintresse som står i motsats till biologisk mångfald, ren luft, rent vatten. Högberg Björck avslutade med att en inskränkning av talerätten både påverkar rättssäkerheten och dessutom strider mot EU-rätten.

Journalisten Lisa Röstlund skriver i boken ”Skogslandet”, där hon granskar bland annat lobbyismen inom skogsindustrin, att företrädare för skogsägarorganisationer länge kämpat för att få bort Skogsstyrelsens inventering och registrering av så kallade nyckelbiotoper – områden med höga naturvärden där arter existerar som av Artdatabanken listats som utrotningshotade. Starka intressen finns också att minska insynen från allmänheten över skogsägares planer på avverkningar.

Lobbyismens mål är att påverka politiska beslut och lagstiftning, så det är med all sannolikhet ingen tillfällighet att det just nu finns en politisk majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (C, SD, M och KD) som vill inskränka miljöorganisationers talerätt.

Miljöorganisationernas talerätt är juridiskt reglerad och sker i en öppen, helt transparant process, till motsats från lobbyismen.

Detta visar att det är viktigt att miljöorganisationer är med och stöttar allmänheten mot de kommersiella vinstintressen som sprider sig överallt i samhället – nu mer än någonsin.

 

Styrelsen i Mariestads Naturskyddsförening genom
Ada Arenander, Jan Bertilsson, Sara Ebbesson, Ingegerd Johansson och Mats Karlsson

 


 

Publicerades i MT 24/8 under Debatt

 

Kommentera

One thought on “Insändare om Århuskonventionen

  1. Vilken bra text. Det hade varit trevligt om även politikerna tänker längre än 4 år framåt. De flesta politiker kommer ju leva mer än 4 år till lixom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.