Ekarnas föryngring på Ekudden

År 1993 bildades Gamla Ekuddens kommunala naturreservat. Vår historia började ännu tidigare – då området hade blivit igenvuxet. Till saken hör att ekar inte trivs med sly i trädkronorna. Naturskyddsföreningen började att ”rädda” ekarna, genom att röja sly. Senare fick kor och får ta över och göra jobbet. På senare år har vi konstaterat att tillväxten av nya ekar i reservatet är liten, sannolikt en oönskad bieffekt av betningen i området. Därför flyttar/planterar vi några ekplantor inom reservatet, till avgränsade platser (i reservatet) som skyddas mot bete.

År 2023 var reservatets 30-årsjubiluem. Vi uppmärksammade jubileet tillsammans med andra organisationer, genom att vi ordnade ett evenemang i reservatet (se reportage).

Känner du igen platsen nedan?

Bilden ovan togs år 2023 från södra bron i riktning norrut. Bilden nedan togs på samma plats år 1989:

Foto: Urban Lindqvist

Till jubileet skannade Urban in fler av sina bilder på Ekudden år 1989 och han har kompletterat med lika många bilder på samma platser år 2023. Bildkollaget finns i ett pdf-dokument.

 

Läs mer om naturreservatet hos länsstyrelsen som har karta och länkar till ännu mer att läsa hos exempelvis Skaraborgsleder och Västsverige.

 

Vill du vara med i arbetsgruppen eller har frågor – kontakta Jan Bertilsson (se Kontakta oss).

Denna arbetsgrupp är en undergrupp till Ekosystemgruppen.