Mikrobränning i skiktad skog


Foto: Mats Karlsson

 

Projekt om mikrobränning i skiktad skog

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som startade 2022.

 

Vad ska göras:

På tre provytor på ca 300 m2 vardera kommer ris och torrt virke att brännas.

Viltstängsel sätts upp på del av de brända ytorna för att se vilken påverkan älg och hjortdjur har på trädplantor och växter.

De tre ytorna inventeras sedan under de 3 kommande åren under maj månad för att se om nya arter eller ovanliga arter har etablerat sig.

 

Varför?

Projektet ska ge underlag till om brända mikroytor kan vara en metod att öka biologisk mångfald i skog som inte kalavverkas. Vi vill även få erfarenhet av hur bränning kan göras.

 

Vill du veta mer:

Se även projektets informationsblad.

Projektansvarig: Mats Karlsson 0705 133 358