Exkursionsgruppen

En ny arbetsgrupp som inte har bemannats ännu. Denna arbetsgrupp är tänkt att ordna extra exkursioner (utöver årsprogrammets exkursioner). Ett exempel som togs upp på medlemsmötet är vandringar i gammelskog.

De här exkursionerna kommer åtminstone visas i aktivitetskalendern och lanseras i nyhetsflödet. För övrigt får arbetsgruppen komma fram till hur nya exkursioner kommuniceras ytterligare.

Vill du vara med i arbetet eller har frågor – kontakta Jan Bertilsson (se Kontakta oss)