Bli aktiv

Det behövs fler som vill aktivera sig i Naturskyddsföreningen. Du behöver inte känna att detta för med sig att du ska sitta med i styrelsen om du inte gärna vill det. Kontakta oss om du vill diskutera hur du kan vara med och engagera dig.