Bli aktiv

Vi behöver värna om livet på jorden och då behövs vi i Naturskyddsföreningen mer än någonsin. Naturen behöver dig och mig som för dess talan likväl som vi behöver naturen för att leva.

Det behövs fler som vill aktivera sig i Mariestads Naturskyddsförening. Du behöver inte känna att detta för med sig att du ska sitta med i styrelsen om du inte gärna vill det. Kontakta oss om du vill diskutera hur du kan vara med och engagera dig.

Praktiska bidrag

Exempel på hur du kan hjälpa till i Mariestads krets är att medverka i en eller flera av våra arbetsgrupper, se under menyvalet Grupper.

Ekonomiska bidrag

Tack för frivilliga bidrag till den lokala föreningen!
Mariestadskretsens bankgiro: 626-5359
Swish: 123 639 68 73 eller QR-koden nedan (valfritt att ange ändamål)