Kraftsamlingar för klimatsmart omställning

Projekt om lokala kraftsamlingar i Västra Götaland

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som har två övergripande delar:

  • Aktör i MT-området (utgivningsområdet för Mariestads-Tidningen).
  • Studiecirklar för kraftsamlingsambassadörer (i samarbete med Studiefrämjandet).

 

Projektmål

En ny kursdokumentation för kraftsamlingsambassadörer. Kursdokumentationen kommer att erbjudas naturskyddsföreningens alla kretsar i Västra Götaland samt övriga aktörer (företag och organisationer) som vill kraftsamla lokalt (i Västra Götalands kommunområden) för klimatsmart omställning.

 

Projektplan

Avklarade etapper:

  • Koncept och gemensam webbplats (för Västra Götalands kommunområden) har skapats.
  • Inledande värvningar och uppstartsmöte i MT-området har genomförts.

Övergripande delar i pågående etapp:

  • Går armkrok med andra aktörer i MT-området.
  • Sprider konceptet till så många som möjligt av övriga lokaltidningars utgivningsområden i Västra Götaland.

 

Ena övergripande delen: Aktör i MT-området

Att sammankalla till paraplymöten och skriva mötesanteckningar.

Att driva kretsens interna arbetsgrupp, för att aktivt bidra till att kraftsamlingsnätverkets arbete framskrider.

 

Andra övergripande delen: Studiecirklar

Målgrupp: Alla i Västra Götaland som vill leda eller medverka i lokala kraftsamlingar för klimatet.

Kursomgång 1 startar 2022-09-22 kl 18:00 (se inbjudan).

Kursplanen uppdateras under projektets gång: Kursplan (2022-09-21)

Övriga länkar samlas på en särskild webbsida för kursdokumentation.