Lokala kraftsamlingar för klimatsmart omställning

Projekt om lokala kraftsamlingar (ett koncept som är möjligt att tillämpas i alla län utom Gotland)

Mariestads Naturskyddsförening driver projektet, som har två övergripande delar:

  • Aktör i MT-området (utgivningsområdet för Mariestads-Tidningen).
  • Studiecirklar för kraftsamlingsambassadörer (i samarbete med Studiefrämjandet).

 

Projektmål

En kursdokumentation för att utbilda nya kraftsamlingsambassadörer. Kursdokumentationen kommer att erbjudas naturskyddsföreningens alla kretsar samt övriga aktörer (företag och organisationer) som vill kraftsamla lokalt (i kommunområden och lokaltidningars utgivningsområden) för klimatsmart omställning.

 

Projektplan

Avklarade etapper:

  • Koncept och webbplats (i första skedet för Västra Götalands kommunområden) har skapats.
  • Inledande värvningar och uppstartsmöte i MT-området har genomförts.
  • Nationell nivå har skapats på webbplatsen, som därmed är förberedd för alla län (se Nationell huvudsida).

Övergripande delar i pågående etapp:

  • Går armkrok med andra aktörer i MT-området.
  • Sprider konceptet till så många som möjligt av övriga lokaltidningars utgivningsområden.

 

Ena övergripande delen: Aktör i MT-området

Att sammankalla till paraplymöten och skriva mötesanteckningar.

Att driva kretsens interna arbetsgrupp, för att aktivt bidra till att kraftsamlingsnätverkets arbete framskrider.

 

Andra övergripande delen: Studiecirklar

Målgrupp: Alla som vill leda eller medverka i lokala kraftsamlingar för klimatet.

Kursomgång 1 startar 2022-09-22 kl 18:00 (se inbjudan).

Kursplanen uppdateras under projektets gång: koso.se/kurs (under Dokument)