Dokument

Här finns dokument som inte hör till arbetsgrupper eller projekt.

Allmänt

Mariestadskretsens stadgar

Mariestadskretsens årsprogram 2022 (senaste uppdatering 16/1)

Skaraborgsnatur (länk till Länsförbund Skaraborg)

Kronologiskt

Senaste överst

Årsstämma 2022-03-14

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Dagordning

Revisionsberättelse

Proposition om stadgar

Medlemsmöte 2021-11-23

Protokoll

Årsstämma 2021-04-12

Protokoll: Sida 1 & Sida 2

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse