Årsstämma 2020

Text: Ann-Charlotte Sjöblom-Calson Ordföranden Jan Bertilsson öppnade årets stämma. Till ordförande för mötet utsågs nye styrelsemedlemmen Mats Karlsson. Stämman inleddes med att Jessica Sannö och Peter van der Tool berättade om sitt arbete med naturturism. Jessica Sannö och hennes man tog över Ösjönäs i Tiveden för 17 år sedan och har medverkat till att Naturreservatet […]

Läs mer

Ung skräpplockare

Text: Ann-Charlotte Sjöblom-Calson Sveriges yngste skräpplockare? Idag var barnbarnet Edwin, 4 år, ute och plockade skräp efter gångvägen där vi bor. Han tyckte det var så kul eftersom han fått låna min strumppådragare som verktyg. 🙂

Läs mer

Skogsvårdskurs

Inledande text: Ann-Charlotte Sjöblom-Calson Torsdagen den 28 november börjar, i Naturskyddsföreningens regi, en studiecirkel angående skogsvård. Studierna utgår från Mikael Karlssons bok ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. Det är planerat att träffas varannan torsdag denna termin. Plats: Studiefrämjandets lokal kl 18.00. Anmälan sker till ordföranden Jan Bertilsson. En ny cirkel och ett […]

Läs mer

Yttrande om Ullervad 31:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Granskningsremiss Ullervad 31:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter avseende samrådsremissen för Ullervad 31:1. Naturskyddsföreningen ser positivt på småskalig tillväxt av bostadsområden. Att även de mindre samhällena i kommunen får ett tillskott av nya tomter ger möjliget till ett naturnära boende och möjlighet för barnfamiljer att lära sig leva […]

Läs mer

Yttrande om Humleparken

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremiss Gamla Staden 4:1 och 4:2 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter. Humleparken har under åren varit föremål för mycket diskussioner. Här har varit en speciell rosenpark som på grund av undermålig skötsel förföll och sedan har fått tas bort. Det har också varit aktuellt som fortsatt utvecklingsområde för […]

Läs mer

Yttrande om Lillängen

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson Samrådsremis Lillängen 2:1 och  6:1 Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter. Lillängsskogen utgör ett av de stadsnära skogspartierna i Mariestad.  De naturnära skogsområdena utgör lungor i stadsmiljön och hjälper till att hantera utsläpp av koldioxid från trafik, minska trafikbuller och upprätthålla den småskalighet i boendemiljön som är Mariestads största […]

Läs mer