Utflykten till Hästhagen

Text och foto: Ada Arenander Vårutflykt till Hästhagen med Alf Saldin som ciceron. En tapper skara trotsade kylan och vandrade runt i naturreservatet, omgivna av vitsippor och en och annan blåsippa samt den lilla tågväxten vårfryle. Karaktäristiskt för området är förekomsten av grönsten, en lättvittrad bergart full av mineraler som gör marken särskilt näringsrik. Så […]

Läs mer

Andra återbruksträffen

Text och foto: Hjalmar Thulin På vår andra lokala träff i Mariestad fördjupade vi oss i återbruk, med återbrukande aktörer (de flesta professionella) inbjudna. Fler och större bilder visas hos Mariestad Ställer Om. Först beskrevs återbrukstrappan. De återbrukande aktörerna presenterade sig och de som hade fått förhinder blev omnämnda, alla är förtecknade på programmets andra […]

Läs mer

Enkätsammanställningen och samtal om vår tätortsnära natur

Foto: Hjalmar Thulin Video: Mats Karlsson Mariestads naturskyddsförening genomförde under hösten 2021 en medborgardialog med allmänheten om vilken inställning man har till naturen och hur man använder de tätortsnära grönområdena och stränderna. Enkäterna sammanställdes och vi bjöd in både allmänheten och politiker till en diskussion om resultatet. Vi önskade ett samtal om betydelsen av våra […]

Läs mer

Första träffen i Mariestad för klimatomställning

Återbruk – vad tänker du på då? Text och foto, där inget annat anges: Båda delarna av både Hjalmar Thulin och Mats Karlsson Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) arrangerade träff i Marieholmskyrkan. Temat var återbruk, och även annat togs upp som har med klimatomställning att göra. Vid bordet längst fram vågade bara en sitta, för övrigt var […]

Läs mer

Fladdermusinventeringens ultraljudsdetektor

Nytt tillägg den 19 november Senaste rapporten finns på särskild sida, där löpande uppdateringar sker i fortsättningen. Tillägg den 23 juli Text: Mats Karlsson Rapport om hur vår fladdermusdetektor har använts hittills och vad vi har hört för fladdermöss och var. Ekudden: Stor fladdermus Lugnås: Nordisk fladdermus och Långörad fladdermus Vristulven vid Svartvik: Nordisk fladdermus […]

Läs mer

Skördefesten

Text och foto: Hjalmar Thulin Vi var på Nya Torget tillsammans med Bånges Mat. Det var många som lyssnade på vad vi hade att säga om medborgardialogen, och fyllde i enkäten på plats. PS Vid fontänen visade vi upp två typer av lastcyklar – en med kärra och en lådcykel. DS Medborgardialogens ”kansli” innan folkträngseln […]

Läs mer

Tårtkalaset på HSR-dagen

Text: Hjalmar Thulin Foto: Mats Karlsson Håll Sverige Rent-dagen är en del av World Cleanup Day. Traditionen är att ordna skräpplockning denna dag, men Skräpänglarna Mariestad (och andra skräpänglar) hade visat att deras vårstädning och efterföljande plockningar ger fint resultat – så pass att vi ville tacka alla skräpänglar genom att bjuda på tårta (med […]

Läs mer

Dykarna på HSR-dagen

Text och första fotot: Hjalmar Thulin Övriga foton: Mats Karlsson Dykarklubben städade hamnens botten på Håll Sverige Rent-dagen. Dykarna fick känna sig fram, eftersom sikten var obefintlig. Trots den dåliga sikten togs mycket småskräp upp här, och… …bland annat två cyklar, en plaststol och ett parasoll. Utmärkt jobbat!  

Läs mer

Naturturismen vid Vristulven

Text och foto: Hjalmar Thulin Vandrarna som startade vid Svartvik kom längs sjön och duckade för grenverket. Samling hos Kinneskogens Båtklubb, vid Lilla Branthall (det finns större bild). Efter samlingen gick vandrarna vidare. Andra solade, badade, cyklade och badade igen. När vandrarna kom tillbaka var det några som provade eldriven båt eller tog roddtur. Tack […]

Läs mer

De vilda blommorna

Text och foto: Hjalmar Thulin Efter nattfjärilarna var det bara sömn och frukost före nästa aktivitet i Karleby. Mats Karlsson hälsade oss välkomna och berättade lite om de arrangerande föreningarnas verksamheter (Mariestads Naturskyddsförening och Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening). Joakim Lilja guidade oss i hagar och visade många olika blommor. Exempelvis gråfibbla (bladens undersida har grått ludd) och… […]

Läs mer