Återvätningsprojektet i Sidländet

Vi återvätte våtmarken i ”våran” skog i Sidländet. Rapport från dag 1 (grundvattenrör monterades och vi mätte in området) finns i vår Facebook-grupp. Nedan är rapport från dag 2. Text och foto: Ada Arenander Ingegerd kollar grundvattennivån. Jan pluggar diket. Diket är pluggat! I samarbete med

Läs mer

Fix- och bytardagen

Text och övriga foton: Hjalmar Thulin (bilderna visas större hos Mariestad Ställer Om) Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) ordnade lokal träff i Mariestad med allmänheten inbjuden. Ullervads Cykelverkstad visade exempelvis dubbdäck. Besökarna erbjöds hjälp med cykelfix och hade möjlighet att rengöra sina cyklar. Textilgruppen (med flera) erbjöd besökarna hjälp med klädfix och möjligheten att använda symaskin på […]

Läs mer

Sammanfattning av Gamla Ekuddens dag

Text: Jan Bertilsson Foto: Ingegerd Johansson I ett sensommarväder som gjort för utevistelse blev ca 35 personer upplysta om Gamla Ekuddens historia i nutid och dåtid. Vi fick höra om närliggande Tidans naturliv och Tegelängens specialiteter. Ekarnas 500-åriga liv och vi fick tillsammans plantera nya ekar för framtidens flanörer under ekarna. Vi fick lära oss […]

Läs mer

Höglunds föredrag på Gamla Ekuddens dag

Text: P-O Höglund (manus för 30-årsjubileet) Foto: Margareta Höglund I en artikel av chefredaktör Gotthard Björk i dåvarande Tidning för Skaraborgs Län, nån gång på 50-talet, kunde man läsa om ”värdet av den stadsnära udden strax väster om stadens centrum”. Ett antal år senare föreslog Naturskyddsföreningens dåvarande ordförande och ”alltiallo” Inge Norell att området skulle […]

Läs mer

Cykelfixardagen inför sommaren

Text och foto: Hjalmar Thulin (bilderna visas större hos Mariestad Ställer Om) Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) ordnade lokal träff i Mariestad tillsammans med cykelhandlare. Vi lånade visningsutrustning av Madlyckans Cykelverkstad. Ullervads Cykelverkstad medverkade på plats och hade med sig ännu mer utrustning. Framför allt visades däck som är förstärkta mot punktering. Allmänheten var inbjuden för att […]

Läs mer

Helgens skogsdagar

Efter en liten tjuvstart med uggleutflykt häromveckan, genomfördes en formell start av skogens år genom två aktiviteter i helgen. Text: Jan Bertilsson Foto: Ada Arenander Lördagen Skogskursen om hyggesfritt skogsbruk med hänsyn till biologisk mångfald och klimatet. Söndagen Hitta spår i skogen – vad vi ser i ”våra” skogar vid Sidländet. Där hittades spår av […]

Läs mer

Utställningen vid Lilla Björkö

Text och foto: Mats Karlsson Det var en fantastisk kväll med bra musik och underfundiga texter av Emil Jensen. En besökare kom med gengasbil, som parkerade intill… …vår utställning (med riksföreningens eventmaterial). Emils föreställning avslutades med trädplantering.  

Läs mer

Naturnytta i biosfärområdet

Text och foto: Ada Arenander Mariestads Naturskyddsförening var representerad vid utbildningen om ekosystemtjänster i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det var ett LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningen) som organiserades av Biosfärföreningen och Sweco i samarbete med Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner. Inbjudna att delta var tjänstemän och politiker samt biosfärambassadörer och representanter från de lokala naturskyddsföreningarna. Den 12 […]

Läs mer

Fladdermusinventeringen i Ullervad

Text och foto: Mats Karlsson Tillsammans med Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening ordnade vi en aktivitet sent på lördagskvällen för att ta reda på vilka arter av fladdermöss som finns i Ullervad. En bra plats finns intill Tidanån vid Kottholmen. Med dator på ett bord kunde vi faktakolla om fladdermöss. Fladdermössen flyger mest i skymningen och då går […]

Läs mer