Håll Sverige Rent-dagens samråd

Text och foto: Hjalmar Thulin Håll Mariestad Rent-gruppen (arbetsgrupp i Mariestads Naturskyddsförening) tycker att storstädning passar bättre lite senare på hösten, när vegetationen skymmer skräpet mindre. Därför använde vi HSR-dagen till att uppmärksamma nedskräpningsproblematiken, genom att bjuda in allmänheten till samråd. Först fick deltagarna information* om HMR-gruppens pågående arbete, sedan diskuterade vi nedskräpningsproblematiken förutsättningslöst. Idéer […]

Läs mer

Utställningen vid Lilla Björkö

Text och foto: Mats Karlsson Det var en fantastisk kväll med bra musik och underfundiga texter av Emil Jensen. En besökare kom med gengasbil, som parkerade intill… …vår utställning (med riksföreningens eventmaterial). Emils föreställning avslutades med trädplantering.  

Läs mer

Skogsförvaltning

Inledande text: Hjalmar Thulin Riksföreningen har ärvt skog som Mariestadskretsens skogsbruksgrupp förvaltar. Det är fyra skiften, som angränsar parvis. Vi kallar paren för södra skogen och norra skogen, se ändamål och vägbeskrivningar. Överenskommelsen med riksföreningen blev klar nyligen. Förvaltningen har rivstartat efter angrepp av granbarkborre i norra skogen. Tydligt angripna granar har avverkats så snabbt […]

Läs mer

Naturnytta i biosfärområdet

Text och foto: Ada Arenander Mariestads Naturskyddsförening var representerad vid utbildningen om ekosystemtjänster i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det var ett LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningen) som organiserades av Biosfärföreningen och Sweco i samarbete med Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner. Inbjudna att delta var tjänstemän och politiker samt biosfärambassadörer och representanter från de lokala naturskyddsföreningarna. Den 12 […]

Läs mer

Fladdermusinventeringen i Ullervad

Text och foto: Mats Karlsson Tillsammans med Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening ordnade vi en aktivitet sent på lördagskvällen för att ta reda på vilka arter av fladdermöss som finns i Ullervad. En bra plats finns intill Tidanån vid Kottholmen. Med dator på ett bord kunde vi faktakolla om fladdermöss. Fladdermössen flyger mest i skymningen och då går […]

Läs mer

Utflykten till Hästhagen

Text och foto: Ada Arenander Vårutflykt till Hästhagen med Alf Saldin som ciceron. En tapper skara trotsade kylan och vandrade runt i naturreservatet, omgivna av vitsippor och en och annan blåsippa samt den lilla tågväxten vårfryle. Karaktäristiskt för området är förekomsten av grönsten, en lättvittrad bergart full av mineraler som gör marken särskilt näringsrik. Så […]

Läs mer

Andra återbruksträffen

Text och foto: Hjalmar Thulin På vår andra lokala träff i Mariestad fördjupade vi oss i återbruk, med återbrukande aktörer (de flesta professionella) inbjudna. Fler och större bilder visas hos Mariestad Ställer Om. Först beskrevs återbrukstrappan. De återbrukande aktörerna presenterade sig och de som hade fått förhinder blev omnämnda, alla är förtecknade på programmets andra […]

Läs mer

Enkätsammanställningen och samtal om vår tätortsnära natur

Foto: Hjalmar Thulin Video: Mats Karlsson Mariestads naturskyddsförening genomförde under hösten 2021 en medborgardialog med allmänheten om vilken inställning man har till naturen och hur man använder de tätortsnära grönområdena och stränderna. Enkäterna sammanställdes och vi bjöd in både allmänheten och politiker till en diskussion om resultatet. Vi önskade ett samtal om betydelsen av våra […]

Läs mer

Första träffen i Mariestad för klimatomställning

Återbruk – vad tänker du på då? Text och foto, där inget annat anges: Båda delarna av både Hjalmar Thulin och Mats Karlsson Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) arrangerade träff i Marieholmskyrkan. Temat var återbruk, och även annat togs upp som har med klimatomställning att göra. Vid bordet längst fram vågade bara en sitta, för övrigt var […]

Läs mer

Fladdermusinventeringens ultraljudsdetektor

Nytt tillägg den 19 november Senaste rapporten finns på särskild sida, där löpande uppdateringar sker i fortsättningen. Tillägg den 23 juli Text: Mats Karlsson Rapport om hur vår fladdermusdetektor har använts hittills och vad vi har hört för fladdermöss och var. Ekudden: Stor fladdermus Lugnås: Nordisk fladdermus och Långörad fladdermus Vristulven vid Svartvik: Nordisk fladdermus […]

Läs mer