Inbjudan till endags intensivkurs om Naturnära skogsbruk 2024-04-14

Föregås av digitalt möte 2024-04-08

Skogsbruk utan kalhygge – en skogskurs om hur du kan avverka i din skog men ändå ha skogen kvar

Text: Jan Bertilsson (kursledaren)


Kursledaren i en projektskog. Foto: Sofia Berg

 

Vi i Mariestads Naturskyddsförening har skapat en egen kurs, som bygger på vårt tidigare projekt Hållbart skogsbruk samt två böcker, några filmer och diverse artiklar. Vårt nuvarande projekt heter Skogsutbildning och använder benämningen Naturnära skogsbruk (samma benämning som riksföreningen använder). Vi vill lära dig…

  • tankarna bakom avverkning i skogen utan kalhyggen,
  • hur en skogsbruksplan hjälper dig i det arbetet och
  • åtgärder som genomförts/genomförs i projektskogar.

 

Tid

Digitalt möte: Måndag 8/4 kl 19 – 20.

Dag i skogen: Söndag 14/4 kl 11 – 16.

 

Kursdokumentation

Länkar till kursplan och kursmaterial finns på särskild sida.

 

Det digitala mötet

Du kommer att få mejl med länk till det digitala mötet. På det digitala mötet ska förberedelserna stämmas av inför dagen i skogen. Du förväntas läsa kursdokumentationen före det digitala mötet, eftersom det annars kan bli svårt att hinna läsa allt före dagen i skogen. På det digitala mötet överblickas kursdokumentationen, så att du kan checka av och sedan hinna göra eventuella kompletteringar före dagen i skogen. Dessutom svarar kursledaren på dina frågor om kursen, såsom reflektioner kring filmer, litteratur och artiklar, samt funderingar kring termer och begrepp.

 

Plats för dagen i skogen

Mariestadskretsen förvaltar skog åt riksföreningen, som kallas ”våra” skogar vid Sidländet.

Samlingsplats: Norra skogens östra bilparkering (följ länken ovan för att se översiktskarta).

Frivillig samåkning från Mariestad: Avfärd kl 10:30 från Hertig Karls Torg.

 

Förberedelse och utrustning

Kursdokumentationens två böcker (se kursplanen) anskaffas och läses före kursen. Dessutom läses övrigt kursmaterial och kursplanens frågor begrundas före kursen. Ta med fika och kläder för utevistelse.

 

Pris och anmälning till kursen

Kursens pris är 500 kr exklusive kursmaterial.

Kontakta kursledaren Jan Bertilsson
Telefon 0706 34 84 18
mariestad@naturskyddsforeningen.se

Välkommen!

Mariestads Naturskyddsförening

I samarbete med