Plan

Planen är indelad i teman och kommunikation.

Teman

Två teman kommer att dominera i våra aktiviteter under år 2024:
SKOG och VATTEN

Vi eftersträvar att presentera aktiviteter för ett halvår i taget, våren 2024 och hösten 2024, men fler aktiviteter och tidpunkter för dessa kan presenteras allt eftersom de blir färdiga och lämplig årstid för dem infaller.

Kommunikation

En del av planen är att vi har en kommunikationsplan:

Alla aktiviteter publiceras i hemsidans aktivitetskalender. Det blir särskilda mejlutskick för aktiviteter som har kort framförhållning. De flesta aktiviteterna annonseras under Föreningsnytt i Mariestads-Tidningen.

Det är preliminära datum för utomhusaktiviteter. Deltagarna förväntas att kolla hemsidan på aktivitetsdagens morgon, eftersom ändring kan ske kvällen innan.