Yttrande om Ullervad 31:1

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson

Granskningsremiss Ullervad 31:1

Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter avseende samrådsremissen för Ullervad 31:1.

Naturskyddsföreningen ser positivt på småskalig tillväxt av bostadsområden. Att även de mindre samhällena i kommunen får ett tillskott av nya tomter ger möjliget till ett naturnära boende och möjlighet för barnfamiljer att lära sig leva med och uppskatta naturens alla tillgångar och skiftningar.

Det är dock viktigt att låta byggnationen anpassas till naturen och inte mer än nödvändigt ta bort befintlig vegetation. I detta aktuella område finns några stora ekar och andra större träd som behöver bevaras tillsammans med stenmurar, odlingsröse och småvatten som gynnar biologisk mångfald. Här finns också fauna och mossa vid och på de block och hällar som finns i området bl.a nattviol och ängens alla blommor.

Det borde  vara möjligt att på ett kreativt sätt planera en en byggnation som ”smygs” in bland de bevarandevärda naturmiljöerna. Detta kräver att varje bostad måste anpassas till de befintliga värdena i området.

Närheten till befintlig jordbruksfastighet kan närmast vara en tillgång för barnfamiljer men de som köper tomt behöver vara väl medvetna om att viss lukt och ljud kan förekomma.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.