Yttrande om Lillängen

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson

Samrådsremis Lillängen 2:1 och  6:1

Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter.

Lillängsskogen utgör ett av de stadsnära skogspartierna i Mariestad.  De naturnära skogsområdena utgör lungor i stadsmiljön och hjälper till att hantera utsläpp av koldioxid från trafik, minska trafikbuller och upprätthålla den småskalighet i boendemiljön som är Mariestads största tillgång och kännetecken.

Med tanke på Stockholmsvägens täta trafikflöden såsom den huvudsakliga infarten till Mariestad norrifrån är det särskilt viktigt att se naturen som en tillgång för att uppehålla en god stadsmiljö. Våra ”gröna lungor” är det som ger oss god luftkvalitet och fågelsång istället för trafikbuller.

Rekreation är mer än ett löpspår. Att ha tillgång till fåglar och mindre vilt, se trädens skiftningar under årstidsväxlingar  är en hälsobringande faktor även för de som bara passerar på sin väg till och från arbete eller som ser naturen från sitt fönster. De stadsnära skogspartierna och parkerna är viktiga  för människors känsla av välbefinnande och minskar psykisk stress och ohälsa.

Et visst mått av bostadsbygganden i Lillängsskogen kan kanske vara intressant då läget är attraktivt med utsikt över staden och Mariestadsfjärden men i samrådet saknas en miljö- och naturvärdesinventering som behöver göras innan man tar ställning till byggnationens omfattning.

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.