Yttrande om Humleparken

Redaktion: Catharina Andersson och Jan Bertilsson

Samrådsremiss Gamla Staden 4:1 och 4:2

Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter.

Humleparken har under åren varit föremål för mycket diskussioner. Här har varit en speciell rosenpark som på grund av undermålig skötsel förföll och sedan har fått tas bort. Det har också varit aktuellt som fortsatt utvecklingsområde för Göteborgs Universitet och DaCapo men då brädgården mötte mycket motstånd har uppenbarligen denna planering skrinlagts. Nu kommer nya idéer om bostadsbyggnation.

Humleparken ligger strategiskt nära till centrumhandel och service men är samtidigt en förlängning av stadsparken ända ner till Tidans kvillar som är avgörande för reproduktion av olika fiskarter som Tidanöring, asp och gös. I parken finns också flera äldre stora träd och rester av den tidigare parkanläggningen. Humleparken ligger granne med ett seniorboende och har påverkan vad gäller buller och miljöfarligt gods både med tanke på järnvägen och Göteborgsvägen

Med tanke på Göteborgsvägens täta trafikflöden såsom den huvudsakliga infarten till Mariestad söderifrån är det särskilt viktigt att se naturen som en tillgång för att uppehålla en god stadsmiljö. Våra ”gröna lungor” är det som ger oss god luftkvalitet och fågelsång istället för trafikbuller. Att ha tillgång till fåglar och mindre vilt, se trädens skiftningar under årstidsväxlingar är en hälsobringande faktor även för de som bara passerar på sin väg till och från arbete eller som ser naturen från sitt fönster. De stadsnära skogspartierna och parkerna är viktiga för människors känsla av välbefinnande och minskar psykisk stress och ohälsa.

En ev. byggnation i Humleparken har många svårigheter att ta hänsyn till. Miljön för de boende i det intilliggande seniorboendet, de nya boendes behov av minimalt med buller och avgaser, stadens behov av god luftkvalitet, fiskens behov av ostörda lekplatser, fågellivet utmed åkanten. Byggnationen ska enligt planen ändå ge tillgång till parkmiljö vilket är svårt att förstå då endast små remsor av den nuvarande parken är undantagna från möjlig bostadbyggnation.

Att bygga strandnära är naturligtvis lockande men innebär både ökade risker för påverkan av stigande vattennivåer och begränsar allmänhetens möjligha  utnyttjande grönområdet för rekreation.

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.