Vi som färdas på länsvägar och störs visuellt av nedskräpning

Redaktion: Håll Mariestad Rent-gruppen Detta är en undersökning om upplevelsen av nedskräpning längs länsvägar, för att få indikation på hur stort behovet är att Trafikverket ordnar bättre renhållning. Undersökningen riktas till våra medlemmar (i Mariestads Naturskyddsförening) och till Skräpänglarna Mariestad. Trafikverkets entreprenör har uppdraget att ”Skräp och andra främmande föremål får inte förekomma i sådan […]

Läs mer