Vandringen vid Tidans kvillrar

Text och foto: Mats Karlsson Den 17 april möttes ett tjugotal personer upp vid Stadskvarnen för en vandring vid Tidans kvillrar, ett av stadens kanske okända naturområden. Deltagarna fick se bäver, men vattnet var för grumligt för att se fiskarna som leker. Man fick också lära sig om biotopområdet svämskog och de effekter som utrivningen […]

Läs mer

Det är inte för sent att komma med på kursen!

Text och foto: Mats Karlsson Igår träffades några naturintresserade och skogsägare för att lägga upp kursen ”Hjälp! Jag ser inte skogen för alla träd!” Det finns fortfarande möjlighet att komma med. Kursledare är Ada Arenander, telefon 0702 24 19 33. Välkomna! Kurs i naturförståelse – vad kännetecknar olika naturtyper? I EU:s Art- och habitatdirektiv har […]

Läs mer

Sådden av ekollon

Text och foto: Mats Karlsson På gårdagskvällen var parkeringen vid ”våra” skogar fylld av bilar från många håll. Vi i Mariestadskretsen fick hjälp av medlemmar från Skövde och Götene för att så ekollon i den delen av skogen som vi vill få mera ek i. Planen var att så 10 kg ekollon men vi hann […]

Läs mer

Insändare (och två yttranden) om att den biologiska mångfalden försvinner i Mariestad

Tillägg 2024-03-17: Granskningsyttrande inskickat: Då våra synpunkter på samrådshandlingen till den fördjupade översiktsplanen fortfarande nu i granskningsskedet kvarstår, sänder vi in dem på nytt. De förändringar som gjorts påverkar inte vår uppfattning att ingreppen i naturen är alltför omfattande, att mängden småhus är alltför ytkrävande och att industrietableringar prioriteras på bekostnad av grönytor, jordbruksmark, friluftsområden […]

Läs mer

Yttrande till Volvo

Foto: Catharina Andersson (arkivbild Korstorp) Samrådsyttrande angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av batterifabrik Skrivelsen visas i två PDF-dokument; yttrande och bilagor.  

Läs mer

Återvätningsprojektet i Sidländet

Vi återvätte våtmarken i ”våran” skog i Sidländet. Rapport från dag 1 (grundvattenrör monterades och vi mätte in området) finns i vår Facebook-grupp. Nedan är rapport från dag 2. Text och foto: Ada Arenander Ingegerd kollar grundvattennivån. Jan pluggar diket. Diket är pluggat! I samarbete med

Läs mer

Fix- och bytardagen

Text och övriga foton: Hjalmar Thulin (bilderna visas större hos Mariestad Ställer Om) Kraftsamlingsnätverket (se www.koso.se) ordnade lokal träff i Mariestad med allmänheten inbjuden. Ullervads Cykelverkstad visade exempelvis dubbdäck. Besökarna erbjöds hjälp med cykelfix och hade möjlighet att rengöra sina cyklar. Textilgruppen (med flera) erbjöd besökarna hjälp med klädfix och möjligheten att använda symaskin på […]

Läs mer