Yttrande (och insändare) om utökning av Onsö naturreservat

(Genrebild) Yttrandet har skickats till Länsstyrelsen (diarienummer 43458-2015). Redaktion: Detaljplanegruppen och kretsens ordförande Jan Bertilsson. Yttrande angående ”Förslag till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun” Mariestads naturskyddsförening (MNF) välkomnar förslaget till utökning av Onsö naturreservat i Mariestads kommun. Med tanke på kommunens ambition att öka befolkningen från nuvarande ca 25 000 till ca 40 000 invånare […]

Läs mer

Insändare med frågor till kommunstyrelsen angående dagvatten

(Genrebild) Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen. Text: Styrelsen Den senaste tidens kraftiga regn och översvämningar har återigen väckt frågor i förhållande till hanteringen av dagvatten. Vi har sett i bla Åre, Gävle och Örebro vilka förödande konsekvenser detta kan få. Den planerade utbyggnaden av Korstorp och stora delar av Ladukärrskogen påverkar mängden och avrinningen […]

Läs mer

Granbarkborrefällorna tömda

Text och foto: Skogsbruksgruppen Mats hälsar att igår tömdes granbarkborrefällorna. Det var 3,5 dl borrar, vilket motsvarar 15 000 individer. Jan förklarar att det betyder att vi har färre angripna träd och många barkborrar i omlopp. Det sitter dock lika många i träden, som hunden har nosat upp. Aktiva åtgärder vidtas för att bromsa förändringen […]

Läs mer

Möte för Skogsinventeringsgruppen 2023-06-14

Gruppen träffas igen 14/6 för att diskutera hur och varför vi ska inventera skogar i Mariestad – se aktivitetskalendern.     Ursprunglig inbjudan till uppstartsmötet: Vi är några medlemmar som gärna skulle vilja arbeta mer regelbundet tillsammans för att kunna inspirera och påverka skogsägare, politiker och intresserade medborgare för hur vi kan öka den biologiska […]

Läs mer

Insändare om att programmet för blå- och grönstruktur måste tas på allvar

Denna insändare har skickats till Mariestads-Tidningen. Text: Styrelsen Programmet för blå- och grönstruktur måste tas på allvar! Under den senaste 10-årsperioden har många grönområden försvunnit. Om man räknar samman ytan av all exploatering i kommunens tätort har lågt räknat ca 345 hektar skogs- eller jordbruksmark försvunnit eller är på väg att försvinna. Som jämförelse kan […]

Läs mer

Vi som färdas på länsvägar och störs visuellt av nedskräpning

Redaktion: Håll Mariestad Rent-gruppen Detta är en undersökning om upplevelsen av nedskräpning längs länsvägar, för att få indikation på hur stort behovet är att Trafikverket ordnar bättre renhållning. Undersökningen riktas till våra medlemmar (i Mariestads Naturskyddsförening) och till Skräpänglarna Mariestad. Trafikverkets entreprenör har uppdraget att ”Skräp och andra främmande föremål får inte förekomma i sådan […]

Läs mer

Låna prylar via appen Swinga

Swinga i MTG-området! Alla är värdefulla i klimatomställningen. Du och jag ställer om, för barnens och barnbarnens skull. Kraftsamlingsnätverket presenterar goda idéer för klimatet. Nu vill vi sprida tipset att Swinga har öppnat sin app i MTG-området. Swinga är en app för att låna saker av varandra i grannskapet. Här är deras information om appen: […]

Läs mer