Håll Sverige Rent-dagens lägesrapport (uppföljning 3)

Håll Mariestad Rent-gruppen (arbetsgrupp i Mariestads Naturskyddsförening) använder HSR-dagen till att uppmärksamma nedskräpningsproblematiken, genom att publicera rapport från gruppens arbete. 1. Repetition Vid behov läses förra lägesrapporten. 2. Mer uppföljning om Trafikverket Återigen ingen vårstädning – byte av entreprenör gjorde inte skillnad. Vi har ställt nya konkreta frågor och gett förslag till Trafikverket angående utökad […]

Läs mer

Granbarkborrefällorna tömda

Text och foto: Skogsbruksgruppen Mats hälsar att igår tömdes granbarkborrefällorna. Det var 3,5 dl borrar, vilket motsvarar 15 000 individer. Jan förklarar att det betyder att vi har färre angripna träd och många barkborrar i omlopp. Det sitter dock lika många i träden, som hunden har nosat upp. Aktiva åtgärder vidtas för att bromsa förändringen […]

Läs mer

Håll Sverige Rent-dagens samråd (inklusive uppföljning 2)

Text och foto: Hjalmar Thulin Håll Mariestad Rent-gruppen (arbetsgrupp i Mariestads Naturskyddsförening) tycker att storstädning passar bättre lite senare på hösten, när vegetationen skymmer skräpet mindre. Därför använde vi HSR-dagen till att uppmärksamma nedskräpningsproblematiken, genom att bjuda in allmänheten till samråd. Först fick deltagarna information* om HMR-gruppens pågående arbete, sedan diskuterade vi nedskräpningsproblematiken förutsättningslöst. Idéer […]

Läs mer

Skogsförvaltning

Inledande text: Hjalmar Thulin Riksföreningen har ärvt skog som Mariestadskretsens skogsbruksgrupp förvaltar. Det är fyra skiften, som angränsar parvis. Vi kallar paren för södra skogen och norra skogen, se ändamål och vägbeskrivningar. Överenskommelsen med riksföreningen blev klar nyligen. Förvaltningen har rivstartat efter angrepp av granbarkborre i norra skogen. Tydligt angripna granar har avverkats så snabbt […]

Läs mer

Uppföljning 1 efter det öppna brevet om nedskräpning

Redaktion: HMR-gruppen Här är första lägesrapporten efter det öppna brevet. I december 2021 skickades uppföljningsmejl till de tre parterna. Trafikverket: Dialog startad. Årets vårstädning bevakas. Länsstyrelsen: Begränsat ansvar för nedskräpning (tills vidare förväntar vi oss inte mer). Kommunen: Vi begärde ut kommunens städrutindokument avseende nedskräpning, som vi fick efter två påminnelser i februari. Städrutinen diskuterades […]

Läs mer