Skogsförvaltning

Inledande text: Hjalmar Thulin Riksföreningen har ärvt skog som Mariestadskretsens skogsbruksgrupp förvaltar. Det är fyra skiften, som angränsar parvis. Vi kallar paren för södra skogen och norra skogen, se ändamål och vägbeskrivningar. Överenskommelsen med riksföreningen blev klar nyligen. Förvaltningen har rivstartat efter angrepp av granbarkborre i norra skogen. Tydligt angripna granar har avverkats så snabbt […]

Läs mer

Uppföljning 1 efter det öppna brevet om nedskräpning

Redaktion: HMR-gruppen Här är första lägesrapporten efter det öppna brevet. I december 2021 skickades uppföljningsmejl till de tre parterna. Trafikverket: Dialog startad. Årets vårstädning bevakas. Länsstyrelsen: Begränsat ansvar för nedskräpning (tills vidare förväntar vi oss inte mer). Kommunen: Vi begärde ut kommunens städrutindokument avseende nedskräpning, som vi fick efter två påminnelser i februari. Städrutinen diskuterades […]

Läs mer

Inventera vattensalamandrar igen 26/5

Artinventeringsgruppen inventerar vattensalamandrar i dammar och små vattendrag. Inventeringarna görs i skymningen med ficklampa, och vädret ska vara varmt. Hälsning från Mats efter första inventeringen: ”Ett särskilt tack till Daniel som hjälpe oss att lära mera. Jag undersökte vår lilla gårdsdamm men det var ingen hemma där. Kommer att ta kontakt med några fastighetsägare med […]

Läs mer

Arbetsgrupper 2022

Bilden visar de arbetsgrupper som är aktuella i skrivande stund. Förra året tillkom arbetsgrupper och i år har ytterligare arbetsgrupper tillkommit. Alla arbetsgrupper presenteras under menyvalet Grupper. Kolla gärna alla ordentligt – nya gruppmedlemmar är välkomna!  

Läs mer