Inbjudan till endags intensivkurs om hållbart skogsbruk 2023-10-14

Föregås av digitalt möte 2023-10-05

Skogsbruk utan kalhygge – en skogskurs om hur du kan avverka i din skog men ändå ha skogen kvar

Text: Jan Bertilsson (kursledaren)


Kursledaren i en projektskog. Foto: Sofia Berg

 

Vi i Mariestads Naturskyddsförening har skapat en egen kurs, som bygger på vårt tidigare projekt Hållbart skogsbruk samt två böcker, några filmer och diverse artiklar. Vårt nuvarande projekt heter Skogsutbildning. Vi vill lära dig…

  • tankarna bakom avverkning i skogen utan kalhyggen,
  • hur en skogsbruksplan hjälper dig i det arbetet och
  • åtgärder som genomförts/genomförs i projektskogar.

 

Tid

Digitalt möte: Torsdag 5/10 kl 18 – 19.

Dag i skogen: Lördag 14/10 kl 11 – 17.

 

Kursdokumentation

Länkar till kursplan och kursmaterial finns på särskild sida.

 

Det digitala mötet

Du kommer att få mejl med länk till det digitala mötet. På det digitala mötet ska förberedelserna stämmas av inför dagen i skogen. Du förväntas läsa kursdokumentationen före det digitala mötet, eftersom det annars kan bli svårt att hinna läsa allt före dagen i skogen. På det digitala mötet överblickas kursdokumentationen, så att du kan checka av och sedan hinna göra eventuella kompletteringar före dagen i skogen. Dessutom svarar kursledaren på dina frågor om kursen, såsom reflektioner kring filmer, litteratur och artiklar, samt funderingar kring termer och begrepp.

 

Plats för dagen i skogen

Samling på Torsö kl 10:45 vid korsningen efter bron (drygt en halv kilometer från brofästet, på avtagsvägen till Klippingsberg, se vägkarta).

 

Förberedelse och utrustning

Kursdokumentationens två böcker (se kursplanen) anskaffas och läses före kursen. Dessutom läses övrigt kursmaterial och kursplanens frågor begrundas före kursen. Ta med fika och kläder för utevistelse.

 

Mer information (öppnas i samma fönster)

 

Pris och anmälning till kursen

Kursens pris är 500 kr exklusive kursmaterial.

Kontakta kursledaren Jan Bertilsson
Telefon 0706 34 84 18
mariestad@naturskyddsforeningen.se

Välkommen!

Mariestads Naturskyddsförening

I samarbete med