Inbjudan till skogskurs 7 med start 2022-09-29

Skogsbruk utan kalhygge – en skogskurs om hur du kan avverka i din skog men ändå ha skogen kvar

Text: Jan Bertilsson (kursledaren)


Kursledaren i projektskogen. Foto: Sofia Berg

Vi i Mariestads Naturskyddsförening har skapat en egen kurs, som bygger på vårt eget skogsprojekt samt två böcker, några filmer och diverse artiklar. Vi vill lära dig…

  • tankarna bakom avverkning i skogen utan kalhyggen,
  • hur en skogsbruksplan hjälper dig i det arbetet och
  • åtgärder som genomförts/genomförs i projektskogen.

Plats

  • Distanskurs som är lärarledd vid 5 tillfällen.
  • Dessutom är ett kurstillfälle i skogen (inom Mariestads kommunområde).

Tid

  • På distans: Torsdagar kl 18:00-20:00 med start 29/9, därefter 13/10, 27/10, 17/11 och 1/12.
  • I skogen: Lördag 8/10 kl 11:00-15:00.

Mer information

Pris och anmälning till kursen

Kursens pris är 500 kr exklusive kursmaterial.

Kontakta kursledaren Jan Bertilsson
Telefon 0706 34 84 18
mariestad@naturskyddsforeningen.se

Välkommen!

Mariestads Naturskyddsförening

I samarbete med